MŠ Za Nádražím - Český Krumlov

"Děti se potřebují bavit.

Potřebují si hrát a co je nejdůležitější,

potřebují se smát."

 

schodiště chodba schodiště

Díky studentům Střední umělecké školy z Českého Krumlova je interiér mateřské školy mnohem veselejší.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce. Zároveň však přihlížíme k jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší školce našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

V současné době pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu ,,Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu jej objevovat, ale i chránit. Snažíme se, aby si každé dítě v MŠ našlo kamarády, ale zároveň i ono samo bylo dobrým kamarádem.

Budova mateřské školy se nachází v klidném, bezprašném prostředí v těsné blízkosti základní školy a sídliště. Jedná se o jednopatrovou budovu panelového typu s vlastní školní zahradou, která dává dětem prostor k relaxaci a pohybovým aktivitám. Svou tělesnou zdatnost si mohou děti rozvíjet též na blízkém tartanovém hřišti základní školy.

V mateřské škole jsou 4 třídy: Zelená třída, Žlutá třída, Červená třída a Modrá třída