MŠ Za Nádražím - Český Krumlov

"Děti se potřebují bavit.

Potřebují si hrát a co je nejdůležitější,

potřebují se smát."


Provoz naší mateřské školy probíhá každý všední den od 6:15 hodin do 16.30 hodin. Od 6.15 hodin se děti schází v Modré třídě, poté odchází do svých tříd. Děti ze Zelené třídy (předškoláci) přichází z důvodu povinného předškolního vzdělávání do MŠ nejpozději v 8.00 hodin, děti z ostatních tříd nejpozději v 8.15 hodin. Odpoledne (nejdříve v 15.15 hodin) se děti schází ve Žluté třídě, ze které se pak rozchází domů.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce. Zároveň však přihlížíme k jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší školce našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

V současné době pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu ,,Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu jej objevovat, ale i chránit. Snažíme se, aby si každé dítě v MŠ našlo kamarády, ale zároveň i ono samo bylo dobrým kamarádem.

Budova mateřské školy se nachází v klidném, bezprašném prostředí v těsné blízkosti základní školy a sídliště. Jedná se o jednopatrovou budovu panelového typu s vlastní školní zahradou, která dává dětem prostor k relaxaci a pohybovým aktivitám. Svou tělesnou zdatnost si mohou děti rozvíjet též na blízkém tartanovém hřišti základní školy.

V mateřské škole jsou 4 třídy: Zelená třída, Žlutá třída, Červená třída a Modrá třída

                                             

  


INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 11.5.2020


                                                                    Vážení rodiče,

jak jste již možná četli v sekci "Aktuality", od 11.5.2020 bude opět obnoven provoz naší MŠ. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek každý všední den od 6.15 do 16.30 hodin a bude se řídit metodikou, kterou vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (metodika je dostupná na níže uvedeném odkazu).

 

Pokud víte, že Vaše dítě 11.5.2020 do MŠ NEPŘIJDE, sdělte nám to neprodleně formou SMS zprávy na tel. číslo: 722 445 080  (ideálně do 7.5.!!!, pokud možno nejpozději do 10.5.2020)

 Docházka do MŠ je dobrovolná, dobrovolnost platí i pro předškoláky! Neznametá to, že mustíte již nyní nahlásit, zda dítě bude či nebude MŠ navštěvovat do konce školního roku! Pokud víte, že nebude např. puze první týden, uveďte to tak do SMS zprávy! Je nutné aby opět fungoval klasický systém omlouvání dětí, a to z důvodu stravování i celkové organizace.Děkujeme! 

 

Rodiče, jejichž děti do MŠ nastoupí, žádáme o vyplnění a podepsání "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato. Prohlášení naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss (klikněte na odkaz mateřské školy, formulář naleznete na poslední straně)

Pokud nemáte možnost tisku, formulář Vám bude předán ráno při příchodu v MŠ.

 

Dále Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

1) Při cestě do a z MŠ nadále platí, že Vy a Vaše dítě musíte mít roušku.

2) Před budovou MŠ se nesmí shromažďovat velké množství lidí. Žádáme Vás také o dodržování dvoumetrového odstupu.

3) Při vstupu do budovy MŠ využijte dezinfekci.

4) Při pohybu v MŠ mějte nadále zakrytá ústa (po vstupu do třídy si dítě půjde umýt ruce, ve třídě již bude bez roušky).

5) Dítě do budovy MŠ přivede pouze jedna osoba a v šatnách i na chodbách se zdržujte pouze po nezbytně nutou dobu. 

6) Do MŠ nenoste žádné věci navíc (bohužel ani hračky!)

7) Vybavte děti oblečením na převlečení do třídy, náhradním oblečením a dalším oblečením na převlečení na školní zahradu! Prosíme vše podepsané!!!

8) Denní režim bude organizován tak, aby děti mohly trávit co nejvíce času venku v areálu MŠ (tj. na školkové zahradě). Vybavte dítě oblečením přiměřeným tomuto režimu.

 

                                                                    UPOZORNĚNÍ!!!

Do MŠ budou ráno přijaty pouze děti, které jsou naprosto zdravé a nevykazují žádné známky respiračního (nebo jakéhokoliv jiného) onemocnění!!! Pokud dítě trpí alergií a má aktuálně alergickou rýmu či kašel, je nutné toto doložit potvrzením od alergologa (nikoliv pediatra). Bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato. 

 V neposlední řadě Vás prosíme o to, aby jste děti poučili o významu dodržování zvýšené hygieny, nacvičte s nimi důkladné mytí rukou a osvojení si návyku nedotýkat se obličeje! Děti tím budou chránit především sebe! Chápeme, že je to zvláště u nejmenších dětí složité. My všichni v MŠ budeme dělat maximum pro to, aby nedošlo k ohrožení zdraví Vašich dětí! Prosíme o stejně tak zodpovědný přístup i z Vaší strany!!! Pojďmě to společně zvládnout! Děkujeme!

 

 

PRO RODIČE DĚTÍ ODCHÁZEJÍCÍCH DO ZŠ

Rodičům předškoláků nábízíme odkaz na materiál MŠMT - "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku". Jsou v něm uvedené výstupy, kterých by dítě mělo dosáhnout nebo se k nim alespoň co nejvíce přiblížit. Každé dítě se samozřejmě vyvíjí svým tempem a určitě to není tak, že je nuté vše zvládout už teď. Za čtyři měsíce se mohou děti ještě hodně posunout. Spíš se kouněte a dle svého uvážení se případně pusťte zábavnou formou do toho, co vaše dítě ještě nemá tolik osvojené. Destaro naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 

 

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, můžete si na sociální síti FACEBOOK vyhledat skupinku "Naše školka - Český Krumlov". Vzhledem k omezeným možnostem těchto webových stránek a s ohledem na současnou situaci se snažíme "být spolu" alespoň tam. Ve skupince naleznete inspiraci, co s dětmi dělat, tvořit, prožívat...Rodiče se mohou navzájem inspirovat a sdílet svoje zkušenosti a tipy, a šířit tím radost mezi děti, se kterými my teď bohužel nemůžeme být. Pojďme si tento čas společně udělat hezčí!