MŠ Za Nádražím - Český Krumlov

"Děti se potřebují bavit.

Potřebují si hrát a co je nejdůležitější,

potřebují se smát."

 

PRO RODIČE DĚTÍ ODCHÁZEJÍCÍCH DO ZŠ

Rodičům předškoláků nábízíme odkaz na materiál MŠMT - "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku". Jsou v něm uvedené výstupy, kterých by dítě mělo dosáhnout nebo se k nim alespoň co nejvíce přiblížit. Každé dítě se samozřejmě vyvíjí svým tempem a určitě to není tak, že je nuté vše zvládout už teď. Za čtyři měsíce se mohou děti ještě hodně posunout. Spíš se kouněte a dle svého uvážení se případně pusťte zábavnou formou do toho, co vaše dítě ještě nemá tolik osvojené. Destaro naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 

 


Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, můžete si na sociální síti FACEBOOK vyhledat skupinku "Naše školka - Český Krumlov". Vzhledem k omezeným možnostem těchto webových stránek a s ohledem na současnou situaci se snažíme "být spolu" alespoň tam. Ve skupince naleznete inspiraci, co s dětmi dělat, tvořit, prožívat...Rodiče se mohou navzájem inspirovat a sdílet svoje zkušenosti a tipy, a šířit tím radost mezi děti, se kterými my teď bohužel nemůžeme být. Pojďme si tento čas společně udělat hezčí!


Provoz naší mateřské školy probíhá každý všední den od 6:15 hodin do 16.30 hodin. Od 6.15 hodin se děti schází v Modré třídě, poté odchází do svých tříd. Odpoledne (nejdříve v 15.15 hodin) se děti schází ve Žluté třídě, ze které se pak rozchází domů.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce. Zároveň však přihlížíme k jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší školce našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

V současné době pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu ,,Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu jej objevovat, ale i chránit. Snažíme se, aby si každé dítě v MŠ našlo kamarády, ale zároveň i ono samo bylo dobrým kamarádem.

Budova mateřské školy se nachází v klidném, bezprašném prostředí v těsné blízkosti základní školy a sídliště. Jedná se o jednopatrovou budovu panelového typu s vlastní školní zahradou, která dává dětem prostor k relaxaci a pohybovým aktivitám. Svou tělesnou zdatnost si mohou děti rozvíjet též na blízkém tartanovém hřišti základní školy.

V mateřské škole jsou 4 třídy: Zelená třída, Žlutá třída, Červená třída a Modrá třída