Červená třída

  • učitelka - Jana Randáková
  • učitelka - Mrie Zrnečková

Červená třída je umístěna v poschodí. Je uspořádána homogenně, to znamená, že ji navštěvují děvčata a chlapci poslední rok před vstupem do základní školy. Děti jsou zde cílevědomě připravovány na vstup do základní školy. Paní učitelky dbají především na komunikační a sociální dovednosti a harmonický rozvoj osobnosti.

Předškoláci se zúčastňují všech nadstandardních aktivit, které jsou určené právě nějstarším dětem (plavání, náročnější výlety, besedy, exkurze, návštěva základní školy, ZUŠ, městského divadla či hra na flétnu).

Červená třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Děti zde mají možnost pracovat též na stolním počítači podle CD výukových programů. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet. Mateřská škola vlastní rovněž digitální fotoaparát, aby bylo možné provádět fotodokumentaci ze zájmové činnosti, výletů, atd.