Žlutá třída

  • učitelka - Lišková Marta
  • učitelka - Randáková Jana

Žlutá třída je umístěna v přízemí. Je uspořádána heterogenně, to znamená, že ji navštěvují jak chlapci, tak děvčata ve věku 2-4 roky. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelky s dětmi pracují podle integrovaných bloků.

Nejmladší děti se zde seznamují s novým prosředím, kolektivem a společenským soužitím. Jsou zde zařazeny nově příchozí nejmladší děti Získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe. Vytvářejí si hygienické, společenské a pracovní návyky.
Žlutá třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a konstruktivních stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet. Mateřská škola vlastní rovněž digitální fotoaparát, aby bylo možné provádět fotodokumentaci ze zájmové činnosti, výletů, atd.


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.