Zelená třída

  • učitelka -  Marta Lišková

Zelená třída je umístěna v přízemí. Je uspořádána heterogenně, to znamená, že ji navštěvují jak chlapci, tak děvčata ve věku 3-5 let. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelka s dětmi pracuje podle měsíčních integrovaných bloků.

Nejmladší děti se zde učí adaptovat do kolektivu a společenskému soužití. Získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe. Vytvářejí si hygienické, společenské a pracovní návyky.
Zelená třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet. Mateřská škola vlastní rovněž digitální fotoaparát, aby bylo možné provádět fotodokumentaci ze zájmové činnosti, výletů, atd.