Kategorie: Novinky

OBNOVA PROVOZU MŠ OD 11.5.2020

Vážení rodiče, 

od 11.5.2020 bude opět obnoven provoz naší MŠ. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek každý všední den od 6.15 do 16.30 hodin. Provoz se bude řídit metodikou, kterou vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (metodika je dostupná na níže uvedeném odkazu).

Co Vás a Vaše děti čeká?

Při cestě do a z MŠ nadále platí, že Vy a Vaše dítě musíte mít roušku. Před budovou MŠ se nesmí shromažďovat velké množství lidí. Žádáme Vás také o dodržování dvoumetrového odstupu. V prostorách MŠ již nebudou muset děti ani učitelé roušku nosit. Denní režim bude organizován tak, aby děti mohly trávit co nejvíce času venku v areálu MŠ (tj. na školkové zahradě). 

Město Český Krumlov vybaví MŠ stojany na dezinfekci, rukavicemi a dalšími ochrannými prostředky. Několikrát denně bude prováděna dezinfekce klik, zábradlí apod. Taktéž třídy se budou pravidelně dezinfikovat a budou se větrat každou hodinu po dobu nejméně pěti minut. Před obnovením provozu dojde k důkladnému úklidu a dezinfekci všech prostor. 

O podrobnější organizaci (např. jak bude probíhat převzetí dětí apod.), provozu a dalších povinnostech a hygienických opatřeních budete ještě v průběhu tohoto týdne informováni zde na webových stránkách!

V neposlední řadě Vás prosíme o to, aby jste děti poučili o významu dodržování zvýšené hygieny, nacvičte s nimi důkladné mytí rukou a osvojení si návyku nedotýkat se obličeje! Děti tím budou chránit především sebe! Chápeme, že je to zvláště u nejmenších dětí složité. My všichni v MŠ budeme dělat maximum pro to, aby nedošlo k ohrožení zdraví Vašich dětí! Děkujeme!

Odkaz na materiál MŠMT:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  (klikněte na "mateřské školy")