Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

 

Žádost  o uvolnění

 

Školní řád 2018

 

  Stravování

 

  Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


Výběrová řízení

Podlaha v červené třídě 2016-02

  Podlaha v červené třídě 2016-02

Podlaha ve Žluté třídě 2017-06

  Podlaha ve Žluté třídě 2017-06


Konvektomat 2016-01

  Kupní smlouva

  Protokol o zadávacím řízení 2016-01


Výběrová řízení na pracovní stoly

  Výběrové řízení na pracovní stoly


Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ